top of page
Undergarments

תוצאות

כדי להשיג תוצאות בעלות משמעות ולראות תוצאות בחדר הכושר בפיתוח השרירים ובאופן בולט לעין – נדרשת בד”כ התמדה של מספר חודשים (התמדה אמיתית!) כאשר בנוסף לאימון הגופני עצמו, מרכיבים נוספים כמו תזונה ושינה ישפיעו על העיתוי שבו תתחילו לראות ולהרגיש שינויים רציניים. הנטייה הטבעית (גנטית) שלכם והתגובה האינדיבידואלית של כל אחד לאימוני כושר עשויה לייצר תוצאות מאוד שונות בין אדם לאדם. ובכל זאת, החדשות הטובות הן שככל שאנחנו “מתאמנים מתחילים” בחדר הכושר עם שרירים לא מאומנים – גרף השיפור ההתחלתי הוא תלול מאוד. כלומר, ככל שיש לנו יותר “מה לשפר”, ככל שאנחנו מתחילים ממקום “נמוך” יותר בכושר הגופני שלנו – ככה גם ההשפעה של האימונים הראשונים על הגוף בתחילת הדרך שלנו תהיה גדולה יותר במרבית המקרים.

אף שבתוך חודשים בודדים אפשר לראות ולהרגיש שינויים, אם אתם מעוניינים בגוף שרירי ומחוטב באופן בולט ומיוחד – מדובר בהשקעת זמן ארוכה יותר (של שנה ואף יותר) וכל זאת תוך שמירה על כללי תזונה ומנוחה אשר תומכים בתהליך היטב.

bottom of page